Skrzynki nierdzewne Inoxveneta IP66 mamy dostępne "od ręki".
Zapoznaj się z ofertą.


OFERUJEMY PRODUKTY NAJWIĘKSZYCH I SPRAWDZONYCH
PRODUCENTÓW W BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ


   
Polecamy następujących producentów:
We recommend the following manufacturers:3M POLAND - taśmy izolacyjne, mufy kablowe, elementy złączne termokurczliwe
insulating tapes, cable joints, heat shrinkable fasteners
ABB - aparatura elektroinstalacyjna (bezpieczniki, zabezpieczenia przeciwnapięciowe, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki kompaktowe, szafy i obudowy stalowe, rozdzielnie)
electrical installation equipment (fuses, voltage protection, fuse disconnectors, compact circuit breakers, steel cabinets and enclosures, switchgear)
ABTECH - obudowy
enclosures
AGRO - dławnice, peszle
cable glands
ALFA ELECTRIC - wentylatory, grzałki,
fans, heaters
APAR - obudowy z tworzywa, aparatura elektroinstalacyjna (przetworniki i separatory, zadajniki prądu, przekaźniki SSR)
plastic enclosures, electrical installation equipment (converters and separators, current transducers, SSR relays)
APATOR - rozłączniki, wyłączniki i przełączniki mechaniczne
disconnectors, switches and mechanical switches
BALS - osprzęt siłowy (gniazda, wtyki z tworzyw)
power accessories (sockets, plugs made of plastic)
BECKHOFF - przemysłowe komputery PC, komponenty urządzeń I/O (wejścia-wyjścia), podzespoły techniki napędowej, oprogramowanie do automatyzacji
industrial PCs, I/O (input-output) device components, drive technology components, automation software
BITNER - przewody sieciowe sterownicze, sygnałowe
control network cables, signal cables
BOPLA - obudowy
enclosures
BREVE-TUFVASS - transformatory
transformers
CET - przewody
cables
CCIBA - elementy automatyki przemysłowej, separatory, przetworniki prądu i napięcia, przetworniki temperatury, wskaźniki tablicowe, zadajniki prądu i napięcia, załączniki i sygnalizatory przekroczeń, regulatory napięcia i zasilacze
industrial automation components, separators, current and voltage transmitters, temperature transmitters, panel indicators, current and voltage senders, switches and overrun indicators, voltage regulators and power supplies
CHINT - aparatura elektroinstalacyjna
electrical installation equipment
COMMON - urządzenia do opomiarowania objętości i strumienia przepływającego gazu
devices for measuring the volume and flow rate of flowing gas
DANFOSS - styczniki i przekaźniki termiczne
contactors and thermal relays
DEHN - ochronniki przeciwprzepięciowe
surge protectors
DOSPEL - wentylatory domowe
household fans
EL-TEAM - listwy i systemy zasilające do szaf rackowych, gniazda i wtyki siłowe oraz sterujące, wyłączniki różnicowoprądowe, przekaźnikowe urządzenia ochronne prądu różnicowego
power strips and systems for racks, power and control sockets and plugs, residual current devices, relay protection devices
ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK - obudowy z tworzywa, rozdzielnie z tworzywa
plastic enclosures, plastic switchboards
ELEKTRO-PLAST NASIELSK - obudowy z tworzywa, rozdzielnie z tworzywa
plastic enclosures, plastic switchboards
ELEKTROMET DZIERŻONIÓW - łączniki krzywkowe, rozdzielnice, gniazda i wtyki
cam switches, switchboards, sockets and plugs
ELEKTROPLAST STRÓŻA - rozdzielnie z tworzywa, listwy instalacyjne, oprawy oświetleniowe
plastic switchboards, installation strips, lighting fixtures
ELEKTROTERMIA - obudowy, szafy stalowe, grzałki
enclosures, steel cabinets, heaters
ELMARK - komputery przemysłowe, sprzęt pomiarowy i komunikacyjny, komunikacja RS, GSM, moduły kontrolno-pomiarowe, konwertery protokołów
industrial computers, measurement and communication equipment, RS communication, GSM, control and measurement modules, protocol converters
ELPAR - kable elektroenergetyczne, telekominikacyjne, sterownicze, sygnalizacyjne oraz specjalne
power, telecommunication, control, signaling and special cables
ELPROMA ELEKTROTECHNIKA - urządzenia telemetryczne, systemy synchronizacji czasu, rozwiązania w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej
Telemetry devices, time synchronization systems, wireless communication solutions
ELRAF - zamki
locks
ELSTEEL - obudowy, szafy, pulpity stalowe i nierdzewne
enclosures, cabinets, steel and stainless steel dashboards
ELTRIM - przewody
cables
EMITER KATOWICE - szafy z tworzywa
cabinets made of plastic
EMITER-NET - szafy komputerowe IT
IT computer cabinets
EMKA - zamki
locks
ENDRESS+HAUSER POLSKA - aparatura kontrolno-pomiarowa do pomiaru i monitorowania przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury i analizy fizykochemicznej
control and measurement apparatus for measuring and monitoring flow, level, pressure, temperature and physicochemical analysis
ENSTO - obudowy i złącza, osprzęt do sieci energetycznych
enclosures and connectors, power network equipment
ERGOM - szafy stalowe, dławnice, koryta grzebieniowe, listwy montażowe DIN
steel cabinets, glands, comb trays, DIN mounting strips, cable terminations
ERKO - narzędzia dla instalatorów, końcówki do przewodów
tools for installers, cable terminations
ETA - obudowy, szafy
enclosures, cabinets
ETI-POLAM - aparatura elektroinstalacyjna, obudowy stalowe, rozdzielnie modułowe
electrical installation equipment, steel enclosures, modular switchgears
F&F - aparatura kontrolno-sterownicza
control and regulation equipment
FIBOX - obudowy metalowe i z tworzyw sztucznych
metal and plastic enclosures
FINDER - przekaźniki
electrical relays
GEPOWER - aparatura elektroinstalacyjna, obudowy, UPS
electrical equipment, housings, UPS
GIOVENZANA - przyciski sterownicze, łączniki krzywkowe, rozłączniki
control pushbuttons, cam switches, disconnectors
HAGER - aparatura elektroinstalacyjna, obudowy, rozdzielnie
electrical installation equipment, enclosures, switchboards
HARTING - złącza wtykowe, elementy automatyki (switche, okablowanie, złącza)
plug connectors, automation components (switches, cabling, connectors)
HAUPA - narzędzia instalatorskie
installation tools
HELIOS - wentylatory
fans
HELUKABEL - przewody, dławnice
cables, cable glands
HENSEL - obudowy
enclosures
IBOCO - obudowy, koryta grzebieniowe, kablowe
enclosures, comb trays, cable trays
ICOTEK - przepusty do przewodów
cable ducts
INCOBEX - obudowy termoutrwaldzalne
thermosetting enclosures
INEXIM - przekaźniki, regulatory, grzałki i termostaty do szaf
relays, regulators, heaters and thermostats for enclosures
INTROL - Grupa INTROL - holding dostarczający zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych i technologii IT
Holding company providing advanced solutions in automation, industrial measurement and IT technologies, among others.
INVENTIA - urządzenia telemetryczne i lokalizacyjne (moduły RTU, telesterowniki PLC, bramy komunikacyjne, rejestratory)
telemetry and location equipment (RTU modules, PLC telecontrollers, communication gateways, recorders)
KLAUKE - końcówki do przewodów i narzędzia
cable terminations and tools
KUBIAK - obudowy, szafy stalowe
enclosures, steel cabinets
LABOR-ASTER - elektroniczne elementy automatyki przemysłowej w tym elementy do strefy zagrożonej wybuchem. Przetworniki prądu, napięcia, temperatury. Bariery iskrobezpieczne. Separatory obwodów
electronic components of industrial automation, including components for hazardous areas. Current, voltage, temperature transmitters. Intrinsically safe barriers. Circuit separators
LANBERG - producent rozwiązań profesjonalnych z segmentu sieciowego
manufacturer of professional solutions in the network segment
LAPP KABEL - specjalistyczne przewody, dławnice, peszle, prowadnice łańcuchowe
specialized cables, cable glands, bushings, chain guides
LEGRAND POLSKA - aparatura i osprzęt elektroinstalacyjny, obudowy i rozdzielnice
apparatus and electrical equipment, enclosures and switchgears
LIMATHERM SENSOR - czujniki, przetworniki
sensors, transducers
LOVATO ELECTRIC - przyciski sterownicze, aparatura sygnalizacyjna
control buttons, signaling apparatus
MADEX - przewody
cables
MEAN WELL - zasilacze AC-DC, zasilacze LED, urządzenia KNX, ładowarki akumulatorów, przetwornice DC-DC, przetwornice DC-AC, zasilacze wtyczkowe, w tym zasilacze medyczne, zasilacze buforowe, zasilacze do szaf Rack 19”
AC-DC power supplies, LED power supplies, KNX devices, battery chargers, DC-DC converters, DC-AC converters, plug-in power supplies, including medical power supplies, buffer power supplies, power supplies for 19" rack cabinets
MOELLER /EATON - aparatura elektroinstalacyjna (bezpieczniki, zabezpieczenia przeciwnapięciowe, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki kompaktowe, szafy i obudowy stalowe, rozdzielnie)
electrical installation apparatus (fuses, voltage protection, fuse disconnectors, compact circuit breakers, steel cabinets and enclosures, switchgears)
MPL ENERGY - akumulatory AGM, żelowe, zasilacze na szyny DIN
AGM and gel batteries, DIN rail power supplies
NEWELL/DYMO - drukarki, wyposażenie do drukarek
printers, printer equipment
NIVELCO-POLAND - przemysłowe produkty do pomiaru i kontroli przepływu, poziomu, temperatury
industrial products for measuring and controlling flow, level, temperature
NKT CABLES - kable, przewody
cables, wires
OBO-BETTERMANN - koryta kablowe z tworzywa i metalowe, drabinki kablowe, puszki
plastic and metal cable trays, cable ladders, boxes
OMRON - wyłączniki krańcowe i bezpieczeństwa, przekaźniki elektromechaniczne i czasowe, przyciski i przełączniki sterownicze, sterowniki programowalne, czujniki indukcyjne, fotoelektryczne enkodery obrotowo impulsowe
limit and safety switches, electromechanical and time relays, pushbuttons and control switches, programmable controllers, inductive sensors, photoelectric rotary-pulse encoders
PAFAL - liczniki
counters
PAWBOL - obudowy, rozdzielnice, złączki, uchwyty i opaski kablowe
enclosures, switchboards, connectors, holders and cable ties
PCE - gniazda, wtyki z tworzyw, rozdzielnie naścienne lub przenośne, obudowy
sockets, plastic plugs, wall-mounted or portable switchboards, enclosures
PHOENIX CONTACT - złącza wtykowe, przelotowe
plug-in connectors, feed-through connectors
PLUM - elektronika przemysłowa dla firm z branży gazownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja.
Industrial electronics for gas, heating and ventilation companies.
POKÓJ - złącza przelotowe szynowe, osprzęt
through rail connectors, accessories
POLCONTACT - przekładniki prądowe i napięciowe
current and voltage transformers
POWSTANIEC - transformatory
transformers
POZYTON - liczniki
electricity meters
Pracownia Informatyki NUMERON - sprojektowanie oraz wdrażanie systemów wspierających zarządzanie produkcją, obrotem, dystrybucją oraz zużyciem energii elektrycznej
Design and implementation of systems supporting the management of production, turnover, distribution and electricity consumption
PROMET - przyciski sterownicze, kasety sterownicze
control buttons, control cassettes
RADIOLEX - obudowy, szafy stalowe, klimatyzacja i ogrzewanie szaf
enclosures, steel cabinets, air conditioning and cabinet heating
RADPOL - mufy kablowe, rurki termokurczliwe
cable joints, heat shrink tubing
RAYCHEM-BLUMENBECKER - obudowy aluminiowe, aparatura elektroinstalacyjna, termostaty oraz sterowniki
aluminum enclosures, electrical equipment, thermostats and controllers
RELPOL - aparatura sterownicza, przekaźniki
control equipment, relays
RITTAL - pulpity, obudowy sterownicze, sieciowe i serwerowe (stalowe i nierdzewne)
dashboards, control, network and server enclosures (steel and stainless steel)
ROSE - obudowy przemysłowe metalowe i z tworzyw sztucznych
metal and plastic industrial enclosures
ROZTOCZE - zamki
locks
SABAJ - obudowy, rozdzielnie
enclosures, switchboards
SCAME - puszki aluminiowe, z tworzywa, osprzęt elektroinstyalacyjny
aluminum and plastic boxes, wiring accessories
SCHNEIDER ELECTRIC - aparatura elektroinstalacyjna (bezpieczniki, zabezpieczenia przeciwnapięciowe, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki kompaktowe, szafy i obudowy stalowe, rozdzielnie)
electrical installation equipment (fuses, voltage protection, fuse disconnectors, compact switches, steel cabinets and enclosures, switchgears)
SIA MikroTik - sprzęt i oprogramowanie do łączności z Internetem
hardware and software for Internet connectivity
SIMET - złącza przelotowe szynowe, osprzęt
through rail connectors, accessories
SIMEX - urządzenia stosowane do pomiaru, regulacji i rejestracji temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu i przepływu w energetyce, ciepłownictwie, górnictwie, branży chemicznej, spożywczej, maszynowej oraz gospodarce wodno-ściekowej
Equipment used to measure, regulate and record temperature, humidity, pressure, level and flow in the energy, heating, mining, chemical, food, machinery and water and wastewater industries
SOBB - dławnice i akcesoria, metalowe i nierdzewne AISI 304, AISI 316
metal and stainless steel AISI 304, AISI 316 cable glands and accessories
SOCOMEC - rozłączniki, przełączniki
disconnectors, switches
SONEL - urządzenia pomiarowe
measurement devices
SPAMEL - łączniki krzywkowe, przyciski sterownicze, łączniki krańcowe
cam switches, control buttons, limit switches
SPELSBERG - obudowy i rozdzielnice z tworzywa do instalacji ognioodpornej
plastic enclosures and switchgear for fireproof installation
STEGO - wentylatory, grzałki, termostaty
fans, heaters, thermostats
TECHNOKABEL - przewody sterownicze, sygnałowe
control cables, signal cables
TELE-FONIKA - kable, przewody instalacyjne
cables, installation wires
TECHBASE GROUP - Urządzenia oraz oprogramowanie dla przemysłu, rozwiązania dla systemów automatyki i pochodnych w tym na rynek Internetu Rzeczy IoT
Devices and software for industry, solutions for automation and related systems including the Internet of Things IoT market.
TOPEX - narzędzia
tools
TRYTYT - opaski zaciskowe, mocowania do opasek
cable ties, fasteners for cable ties
WAGO - złączki zaciskowe, przelotowe, szynowe, osprzęt
terminal connectors, through-hole connectors, rail connectors, accessories
WAMTECHNIK - akumulatory
accumulators
WEIDMUELLER - złącza przelotowe szynowe, puszki
through rail connectors, boxes
ZAMEL - przewody grzewcze, maty grzewcze do odladzania i osprzęt
heating cables, de-icing heating mats and accessories
ZYSTAL - Dostawa i sprzedaż stali. W naszym asortymencie znajdują się między innymi:
- pręty zbrojeniowe, w tym pręty żebrowane, okrągłe, gładkie, płaskie, kwadratowe i ciągnione;
- zbrojenia budowlane , prefabrykaty zbrojeniowe
- rury stalowe: ze szwem i bez szwu, przewodowe i konstrukcyjne, czarne, gorącowalcowane, precyzyjne,
- blachy stalowe zimnowalcowane i gorącowalcowane, kotłowe, ryflowane, ocynkowane w różnych grubościach;
- profile stalowe gorącowalcowane i zimnogięte: ceowniki, dwuteowniki, teowniki, profile zamknięte, kątowniki nierównoramienne i równoramienne i inne;
- walcówka gładka i żebrowana oraz siatki zbrojeniowe żebrowane;
- rury ocynkowane;
- kotwy z drutu;
- strzemiona z drutu;
- elementy ogrodzeniowe i akcesoria bramowe, takie jak daszki, zaślepki, groty oraz wózki, rolki, zawiasy, gniazda.
- drut wiązałkowy
Supplying and selling steel. Our product range includes, among others:
- rebars and deformed rebars (round, smooth, flat, square, drawn bars);
- building reinforcement, prefabricated reinforcement;
- steel pipes, welded pipes, structural pipes, construction pipes, line pipes, carbon pipes, hot-rolled pipes, precision tubes;
- cold- and hot-rolled steel sheets, boiler plates, corrugated plates, galvanized, of various thicknesses;
- steel profiles, e.g., C-sections (UPN, UPE, economical), I-sections (HEB, HEA, IPN, IPE, HEM), T-sections, closed steel sections, equal and unequal angles bars, smooth and deformed wire rods, and mesh reinforcement;
- galvanized pipes;
- wire anchors;
- rebar stirrups;
- fencing components, gate accessories, such as canopies, plugs, roller carriages, hinges, and sockets.

 

DŁAWNICE   BATERIE I AKUMULATORY
     

 

Copyright © 2007 Energotech ENERGOTECH tel/fax 022-621 80 57 info@energotech.pl All rights reserved.        Ostatnia aktualizacja: 2024-02-16
Desigend & Engined 2007 IT MAKS Krzysztof Maksymiuk.